Právní ujednání

Přihlásit  |  Napište nám  |  Kde nás najdete  |  Volejte: +420 724 048 707

OK

Rozšířené vyhledávání

#text2 #text3 #text4 #text5

Kategorie

Články jsou roztříděny do kategorií...

Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání internetových stránek www.foukana-izolace.net

Tyto WWW stránky (dále "Stránky") provozuje Luboš Komárek (dále jen firma).

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a firma si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání proto, prosíme, kontaktujte vedení naší firmy.

2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály vyskytující se na Stránkách jsou duševním vlastnictvím naší firmy či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv firmy resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah Stránek, který je k tomu výslovně určen.

3. Odpovědnost

Firma upozorňuje, že informace na jejích webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Firma může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Firma nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Firma neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejích webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách firmy nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od firmy v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

4. Vstup na Stránky

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Home.

autor: BBS, datum: 20.08.2012 14:46, kategorie: nezařazeno
záložky: